De opwaartse leesspiraal

Een kind dat leert lezen weet al veel over taal, namelijk over gesproken taal. Tijdens het proces van leren lezen moet het vervolgens uitvinden wat de relatie tussen gesproken en schriftelijke taal is. Neurologisch onderzoek toont aan dat zeer vaardige lezers beide vormen van taal geïntegreerd gebruiken. Dit geïntegreerde gebruik van taal is zelfs het belangrijkste kenmerk van de vaardige lezer. Karaokelezen met HYboek biedt deze beide vormen van taal geïntegreerd aan en helpt kinderen op een snelle en effectieve manier op weg.

HYboek is een hybride online methode. Kinderen kunnen hun kennis van gesproken taal inzetten om meer en beter grip te krijgen op de verwerving van schriftelijke taal. HYboek kan worden gebruikt voor alle kinderen die leren lezen, maar is vooral motiverend en effectief voor kinderen bij wie de leesontwikkeling dreigt te stagneren. Het lezen met audio-ondersteuning (het karaokelezen) geeft kinderen een gevoel van competentie en autonomie: ik kan het en ik kan het zelf! Kinderen die lezen met hybride methodes zoals HYboek kunnen zich beter concentreren en zich richten op de inhoud van het verhaal. Bij onderzoek naar de effecten van het karaokelezen was er sprake van een sterk positief effect op woordbegrip, woordspecifieke kennis en leesvaardigheid bij de deelnemende kinderen. Tevens ging het eigen (technisch) leestempo van de kinderen omhoog. De vooruitgang was het grootst bij de zwakste lezers. Het zelfstandig karaokelezen met HYboek is even effectief als individuele leesinstructie door een volwassene. Ook de ontwikkeling van het foneembewustzijn is even groot.

De effecten van het inzetten van HYboek moeten vooral gezocht worden in toegang tot passende boeken en het daaruit voortvloeiende leesplezier. Kinderen kunnen dezelfde boekjes lezen als hun klasgenoten. Zo kunnen ook zij de zo noodzakelijke leeskilometers maken en profiteren van de positieve effecten daarvan; een groeiende woordenschat, meer kennis van de wereld en betere cognitieve vaardigheden.

Met HYboek kunnen alle kinderen gemotiveerde lezers worden en ervaren hoe de opwaartse leesspiraal werkt!

De HYboek leesspiraal:

7. De leesmotivatie blijft stijgen.
6. Kinderen krijgen een goed gevoel over school.
5. De woordenschat groeit flink.
4. Lezen gaat nog beter en wordt nog leuker.
3. Steeds meer woorden worden geautomatiseerd.
2. Kinderen gaan meer oefenen.
1. Lezen gaat steeds beter en wordt leuk.

NB Klik hier voor het volledige verslag door Mieke Urff.