Intervalmethode. De kracht van lezen & luisteren tegelijk

De methode van het lezen & luisteren tegelijk wordt al zo’n 25 jaar succesvol gebruikt om kinderen te ondersteunen bij het lezen. Kinderen komen meer toe aan het belevend lezen en het begrijpend lezen wordt sterk verbeterd. Op deze wijze wordt het lezen van een boek geen ontmoedigend proces, maar iets waar kinderen weer plezier aan beleven en daardoor beter gemotiveerd raken. En we weten allemaal hoe belangrijk dat is!

Hoe worden de boeken ingesproken?
De drie orthodidactische uitgangspunten van de Intervalmethode.Pauzemomenten
Er zijn pauzes ingelast, daar waar het volgens de interpunctie logisch is en er zijn extra pauzemomenten bij afgebroken woorden en voor moeilijke woorden. Het AVI-niveau wordt gebruikt als richtlijn om te bepalen welke woordtypen lastig kunnen zijn voor de lezers. Deze pauzes bieden de mogelijkheid om woorden of delen van woorden zelf te ontsleutelen, waardoor de kans dat een leerling eenzelfde woord in een later stadium sneller herkent, toeneemt.Uitspraak
De kinderen luisteren naar een menselijke stem in plaats van naar een computerstem. De intonatie van de stemacteurs helpt om meer betekenis te geven aan het verhaal. Er is expliciet aandacht besteed aan de uitspraak. Van elke letter moet de bijbehorende klank hoorbaar zijn. Moeilijke en langere woorden worden gesegmenteerd uitgesproken. Binnen de lage AVI-niveaus wordt spreektaal zoveel mogelijk vermeden. Hierbij is rekening gehouden met de woordopbouw binnen de verschillende leesmethodes waarvan de genoemde series deel uitmaken.Leestempo
Om het synchroon verlopen van luisteren en meelezen zoveel mogelijk te bevorderen, zijn de boeken ingesproken in een op het AVI-niveau afgestemd leestempo. Hierbij is uitgegaan van het leestempo van gemiddelde lezers van een bepaald AVI-niveau.