HYboek geeft de vrijheid om makkelijk te lezen.

Wat is Hyboek?

Het karaokelezen met HYboek kan worden ingezet voor alle kinderen die leren lezen maar is vooral motiverend en zeer effectief voor kinderen bij wie de leesontwikkeling dreigt te stagneren. De kinderen zien het boek op hun scherm en luisteren tegelijk naar de tekst die wordt voorgelezen door een menselijke stem. Een ‘karaokebalkje’ volgt de ingesproken tekst zodat ze kunnen volgen wát wordt voorgelezen.
Naast dit meelopende leesbalkje kan er ook gekozen worden voor een simpelere leesliniaal. Als de audio uitgeschakeld wordt kunnen specifieke lastige woorden aangeklikt en apart beluisterd worden.
Natuurlijk kunnen de kinderen de grootte en de leessnelheid aanpassen. Leren lezen is immers maatwerk!

Bekijk hier de informatiebrochure over HYboek

Lees verder

Tekstmarkering

Het karaokelezen binnen de leesomgeving van HYboek biedt ondersteuning d.m.v. synchrone tekstmarkering op zins- en woordniveau. HYboek kan zo de plaats van de leestutor innemen. Het voordeel is dat het kind net zo vaak kan luisteren naar het goede voorbeeld als het wil, zelfstandig en onafhankelijk.

Lees verder

Een menselijke stem

Je leest en hoort steeds de goede uitspraak via een menselijke stem, geen computerstem. Dat betekent dat er een positieve ondersteuning is door middel van prosodie (zinsmelodie). Maar de audio kan ook uitgeschakeld worden. Dan kan een leesliniaal gebruikt worden en lastige woorden kunnen worden aangeklikt en apart beluisterd.

Lees verder

Intervalmethode

Bij HYboek worden de teksten op een speciale manier voorgelezen: via de principes van de zogenaamde Intervalmethode, een voorleesmethode met orthodidactische doelen. Dit zal het technisch lezen bevorderen. Het vergroot de intrinsieke motivatie van kinderen. Ze merken dat ze het verhaal goed kunnen volgen en er is steeds een correct voorbeeld bij het zelf oefenen van technisch lezen.

Lees verder

Onze boekenkast met zo'n 100 boeken

HYboek werkt aan een grote bibliotheek met hybride boeken van AVI-start tot AVI-M6 die elk kwartaal geactualiseerd en uitgebreid worden. HYboek kan worden gebruikt voor alle kinderen die leren lezen, maar is vooral motiverend en effectief voor kinderen bij wie de leesontwikkeling dreigt te stagneren. Op dit moment zien al veel educatieve uitgevers het belang in van karaokelezen via HYboek.

Deze uitgevers participeren in HYboek.

Complete catalogus met alle boeken

Een abonnement afsluiten

HYboek wordt aangeboden op basis van een ‘Lees maar raak’- jaarabonnement. We bieden abonnementen aan waarvan de grootte afgestemd kan worden op de actuele vraag. De tarieven gelden voor een volledig schooljaar van/tot 1 september maar de prijs wordt per kwartaal automatisch aangepast aan de resterende looptijd.
Omdat de HYboeken zowel op school als thuis gelezen kunnen worden en onbeperkt zijn in het gebruik, zal bij een gemiddeld gebruik van één uitlening per week per lezerspas het lezen van één HYboek zo’n € 0,25 kosten. Maar het gebruik is onbeperkt dus zullen de werkelijke kosten nog veel lager zijn.


Bekijk de mogelijkheden

De bibliotheek gaat doorgroeien naar een groot aantal boeken van AVI-start tot AVI-M6 en zal elk kwartaal geactualiseerd worden. Elke leerkracht heeft een dashboard waarmee de lezerspassen simpel te koppelen zijn aan een kind of toe te wijzen aan een ander kind. Ook kun je met dit dashboard de boekenplankjes van elk kind (zo nodig) beheren en zien welk boek en/of hoelang het gelezen heeft. HYboek is tenslotte onbeperkt en overal te gebruiken, zowel op school als thuis.