Veelgestelde vragen

Voor wie is HYboek bedoeld?
Karaokelezen is een vroegtijdige effectieve interventie waardoor kinderen een gevoel van competentie en autonomie krijgen: ik kan het en ik kan het zelf! HYboek kan worden ingezet voor alle kinderen die leren lezen maar is vooral motiverend en zeer effectief voor kinderen bij wie de leesontwikkeling dreigt te stagneren.

Is het karaokelezen met HYboek bewezen effectief?
Krachtige nieuwe tools bieden eigentijdse alternatieven voor traditionele leermiddelen die voornamelijk in gedrukte vorm worden aangeboden. Methodes die lezen en luisteren combineren zorgen ervoor dat individuele verschillen tussen kinderen erkend worden en dat meer kinderen lezen met zelfvertrouwen en plezier (Rose & Dalton, 2007). Karaokelezen met HYboek is zo’n hybride methode. Kinderen kunnen hun kennis van gesproken taal inzetten om meer en beter grip te krijgen op de verwerving van schriftelijke taal. Lezen met auditieve ondersteuning heeft een remediërend effect op het technisch lezen van een kind. Dit effect wordt bereikt doordat het kind steeds de goede uitspraak in combinatie met het gemarkeerde woord hoort en ziet.

Waarom zou ik kinderen hybride boeken laten lezen?
Een kind dat leert lezen moet uitvinden wat de relatie tussen gesproken en schriftelijke taal is. Leesmethodes die beide vormen van taal geïntegreerd aanbieden helpen kinderen op een snelle en effectieve manier op weg.

Waarom is een menselijke stem versus een computerstem zo belangrijk?
De makers van HYboek zijn van mening dat kinderen het beste naar fictie kunnen luisteren door middel van de ondersteuning van een menselijke stem. HYboeken worden voorgelezen met een op het AVI-niveau afgestemd leestempo, uitspraak en pauzemomenten door ervaren voorlezers. De kinderen luisteren naar een menselijke stem in plaats van een computerstem; dat geeft door de intonatie en de pauzes ondersteuning bij het leesbegrip.

Wat is het onderscheid met Boekies en Leesplaneet?
In Boekies en Leesplaneet wordt er voorgelezen door middel van een synthetische stem. Dat betekent dat er geen ondersteuning door middel van prosodie (zinsmelodie) is: het kind kan de betekenis niet afleiden vanuit de manier waarop de tekst wordt voorgelezen. Daarbij komt dat bij HYboek de teksten worden voorgelezen via de principes van de Intervalmethode, een voorleesmethode met orthodidactische doelen wat het technisch lezen bevordert. Daarnaast kan bij HYboek de audio worden uitgeschakeld om het kind zelfstandig te laten lezen. Bijzonder is hierbij dat lastige woorden kunnen worden aangeklikt en apart beluisterd.

Wat is het onderscheid met Yoleo?
De collectie van Yoleo bestaat op dit moment uit jeugdboeken die op een redelijk belevende wijze worden voorgelezen. Bij HYboek worden de teksten op een speciale manier voorgelezen: via de principes van de zogenaamde Intervalmethode, een voorleesmethode met orthodidactische doelen wat het technisch lezen bevordert. Daarnaast kan bij HYboek wèl de audio worden uitgeschakeld om het kind zelfstandig te laten lezen. Bijzonder is hierbij dat lastige woorden kunnen worden aangeklikt en apart beluisterd.

Wat is een lezerspas?
Elk kind kan door de leerkracht als gebruiker ingevoerd worden met een voor hem/haar eigen inlog. Om dit voor het kind extra aantrekkelijk en herkenbaar te maken krijgt het kind een gedrukte ‘inlogkaart’ mee met haar/zijn naam en inlogcode. We denken dat dit vooral handig is voor het thuisgebruik van HYboek.

Kun je zien hoelang de kinderen welke boeken hebben gelezen?
Elke leerkracht heeft een dashboard waarmee de lezerspassen simpel te koppelen zijn aan een kind of toe te wijzen aan een ander kind. Ook kun je met dit dashboard de boekenplankjes van elk kind (zo nodig) beheren en zien welk boek en/of hoelang het gelezen heeft

Hoe weten de kinderen welk boek ze moeten kiezen?
Door zelf boeken te kiezen, ontwikkelen kinderen een eigen smaak en is de kans groter dat zij zullen blijven lezen. Dat zelf kiezen is lastig voor sommige kinderen, vooral wanneer ze nog niet veel leeservaring hebben. Hyboek helpt bij de keuze door bij elk boek een ‘Flappie’ aan te bieden; een ingesproken tekstje met een korte introductie waar het boek over gaat.

Werkt HYboek op elke computer of tablet?
Met een HYboek kun je altijd en overal lezen; op school en thuis, zowel op een tablet als pc. In de klas of thuis kan een koptelefoon worden gebruikt om rustig te lezen. We merken dat dit vooral goed werkt voor kinderen die het lastig vinden om zich te concentreren.

Werkt HYboek ook op de tablets van Snappet?
Jazeker. Op elke tablet of PC (met een internetverbinding) kunnen de karaokeboekjes van HYboek gelezen en beluisterd worden.

Welke abonnementsvormen zijn er?
HYboek wordt aangeboden op basis van een ‘Lees maar raak’- jaarabonnement. We bieden abonnementen aan die afgestemd kunnen worden op de eigen situatie. De tarieven gelden voor een volledig schooljaar van/tot 1 september maar de prijs wordt per kwartaal automatisch aangepast aan de resterende looptijd. >Bekijk de mogelijkheden <

Hoe zit het met de privacy van de leerlingen?
Elke school en/of leerkracht beheert haar/zijn eigen lezerspassen, het gebruik en lezersgedrag van de kinderen. Deze gegevens zijn volledig afgeschermd voor HYboek of derden (zie ook de privacyverklaring).

Kan een HYboek ook thuis gelezen worden?
Geen probleem. Juist dat aspect is zo belangrijk voor HYboek. Kinderen kunnen op school starten met lezen en thuis doorlezen. In het weekend of tijdens vakanties. Altijd en overal!

HYboek werkt niet goed; wat kan ik doen?
We denken dat we een zeer stabiel platform hebben laten bouwen. Mocht er toch nog een praktisch probleempje zijn, dan kun je op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur onze helpdesk bellen: 026 20 22 998

Is HYboek kostenefficiënt als extra hulpmiddel?
Omdat de HYboeken zowel op school als thuis gelezen kunnen worden en onbeperkt zijn in het gebruik, zal bij een gemiddeld gebruik van één uitlening per week per lezerspas het lezen van één HYboek zo’n € 0,25 kosten. Maar het gebruik is onbeperkt dus zullen de werkelijke kosten nog veel lager zijn.

Welke uitgevers bieden hun boeken aan via HYboek?
Op dit moment zien al veel educatieve uitgevers het belang in van karaokelezen via HYboek. We zijn constant bezig de bibliotheek uit te breiden met nieuwe boeken. Deze uitgevers participeren reeds bij de introductie in HYboek: Kijk en Lees, Kluitman, Uitgeverij Bontekoe, Zwijsen.

Kan ik eerst een proefabonnement aanvragen?
Natuurlijk kun je eerst de effectiviteit van HYboek testen en ervaren hoe gebruiksvriendelijk en plezierig het werkt. Vraag hier voor één maand een gratis proefabonnement aan.

Heb je nog vragen of tips?
Alle opmerkingen, tips of vragen horen we vanzelfsprekend erg graag.
Je kunt bellen met uitgever Willem Bakker: 0651 192022 of mailen naar: wb@uitgeverijbontekoe.nl. Op voorhand bedankt voor het ‘meedenken’.